Forældre og før

Her kommer i første omgang link til ca 10% af indholdet i Emmas Krønike som er lavet på grundlag af Faster Emmas optegnelser og som er samlet og indscannet til en CD af Flemming Hansen – se egen hans beskrivelse af projektet herunder. Jeg håber at kunne lægge mere af krøniken på løbende.

Her to uddrag – dels om familiens første tid i Bjert og dels et blandet uddrag af Emmas Krønike vedrørende Havebo – hele Cd’en kan du få en kopi af ved at skrive til mig (se kontaktsiden).

https://kroenike.greenhome.dk/#share?id=d375b664-5af6-4946-9eb0-0162edb2b2d2

https://kroenike.greenhome.dk/#share?id=18c63850-2bd0-414b-a006-ffaa663e9e88

Her er to tekster fra V. Ulldall Juhl om Dall familien og plantagen ved havebo

Stil om Dall slægten skrevet af Ole Dall (min bedstefar)

Om Rasmus Dalls (min oldefar) plantage ved Havebo

 


Hvornum i  marts 2010.

Emmas krønike    eller     Marie og Rasmus Dall´s for- og efterslægt.

Følgeskrivelse til CD- og papirudgaven af ovennævnte.

Kort præsentation af ”redaktøren”, Flemming Hansen: Jeg vil være kendt af en del af Dall-familien – især den ældre del af den – idet jeg fra 1966 til 1995 var gift med Else (Bang Jakobsen) der er datter af Mary (Dall), og dermed en af  Emma`s niecer. (Se evt. Mappe 1600/1630).

D.v.s. at jeg har kendt Emma i over 40 år, og jævnligt har talt med hende om, og fulgt med i hendes arbejde med  slægtsforskningen. Desuden har jeg gennem årene lovet at hjælpe hende lidt – des-værre blev det ikke til så meget.  Og i de senere år havde hun ikke kræfter til selv at gøre mere ved sagen.  Jeg har flere gange , og senest få måneder før hun døde, lovet hende at hendes arbejde ikke skulle være forgæves. Som jeg havde lovet hende, skulle jeg nok gøre  hendes forarbejde færdigt.

Det er så hermed sket.

Sommeren 2008, et par måneder efter Emma´s begravelse kørte jeg til Bjært hvor nogle fra familien

havde samlet alt hvad der lignede noget med slægtsarbejdet sammen. Det fyldte det meste af min stationscars  bagagerum, foruden 4 sæder!!

Jeg gav mig selv 1 år til at gøre projektet færdigt – det blev altså til godt 1½. (Jeg har dog også fået tid til at beskæftige mig med andre ting)!

I første omgang fik jeg sorteret og ordnet de ca. 70 trykte sider Emma havde fået lavet, så der er en nogenlunde kronologisk rækkefølge. Alle siderne er blevet scannet ind i PC`en , og i den udstræk-ning der har været originale fotos og dokumenter mellem materialet er de blevet scannet i stedet for kopierne, for at opnå det bedste resultat.

Derudover har jeg scannet alt hvad jeg har fundet relevant og brugbart af fotos, dokumenter, breve m.m. blandt det righoldige materiale jeg fik med hjem.

Det færdige resultat er nok blevet noget anderledes end det Emma havde tænkt sig, da hun i sin tid påbegyndte arbejdet.

I materialet indgår et par anetavler. Derudover er der ikke lavet noget traditionelt slægtsforsknings- arbejde. Emma havde for år tilbage besøgt Landsdelsarkiverne og lign. og havde en masse hånd-skrevne notater fra kirkebøger m.m. Dette materiale er ikke medtaget.

Jeg formoder at  materialet vil blive overgivet til Lokalhistorisk Arkiv i Bjært, for at det kan blive registreret og bevaret for eftertiden.  (Jeg er selv lokal lokalhistoriker, så jeg ved at det vil være en lækkerbidsken  for dem at få overdraget sådan en hel ”familiesaga.”

I og med at meget af det ”nyere” materiale er afleveret til Emma så langt tilbage som for 15-20 år siden, er der selvfølgelig sket meget siden da, og derfor vil mange adresser være forkerte, ligesom andre forhold vil have ændret sig.

Det færdige resultat skal betragtes ud fra, at Emma er udgangspunktet, således at mor, far , bedste-mor og lignende altid er set i forhold til Emma. Jeg har forsøgt at holde denne linie.

Materialet på CD´en omfatter 694 filer (objekter) fordelt på 60 mapper. I så stort et materiale kan det ikke undgås at der vil være fejl eller misforståelser.  Hvis du støder på noget sådant vil jeg gerne

have det at vide, og jeg vil så rette det i grundmaterialet der bliver på min PC. Er der grundlag for det kan jeg så udsende en form for rettelsesblad . Brug evt. nedennævnte e-mailadresse.

Det har været en stor opgave – men meget spændende – og nu er min samvittighed ren overfor Emma.

CD´en kan frit kopieres.

Venlig hilsen
Flemming Hansen, Hvornum ved Hobro

flemming.hvornum@gmail.com

Ved de filer der er mærket med et “x” er der yderligere oplysninger under “egenskaber”, når der er højreklikket på objektet.